Projecten

De projecten die Stichting Vrienden van Florence ondersteunt zijn gericht op het verhogen van de kwaliteit van leven, van het welbevinden en van de zelfredzaamheid van cliënten en bewoners. 

Projecten

Het gaat hierbij om projecten die niet direct zorggerelateerd zijn en daardoor niet door de overheid gefinancierd worden. Zij zijn een aanvulling en toevoeging op de reguliere zorg. 

De projecten zijn gericht op drie thema’s:

  • Sport & beweging
  • Contact & ontmoeting
  • Cultuur

Jaarlijks krijgen bovengenoemde locaties uit het vermogen van Stichting Vrienden van Florence een bijdrage voor één of meerdere projecten.