Vrienden Van Florence

Over ons

Stichting Vrienden van Florence beheert het vermogen van een aantal voormalige vriendenstichtingen van de Florence woonzorgcentra Oostduin, Dekkersduin, Uitzicht, Houthaghe, Jonker Frans, Gulden Huis en Steenvoorde, Met dit vermogen worden projecten gefinancierd, die het welzijn van bewoners en cliënten verhogen.

Het bestuur

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Florence bestaat uit:

De bestuurders ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden.

Het bestuur zorgt ervoor dat de beheerkosten van Stichting Vrienden van Florence in redelijke verhouding staan tot de bestedingen ten behoeve van haar doelstelling.

Algemeen belang

Stichting Vrienden van Florence is opgericht op 30 december 2020. Met de werkzaamheden van Stichting Vrienden van Florence wordt het algemeen belang gediend: niet alleen de bewoners van de locaties en cliënten van Florence plukken er de vruchten van. Ook bewoners in het zorggebied van Florence hebben baat bij de projecten, waaraan ook zij kunnen deelnemen. Daarmee ondersteunt Stichting Vrienden van Florence deze bewoners zo lang mogelijk onafhankelijk thuis te kunnen blijven wonen.